Eervolle Vermelding als Reservistenwerkgever 2016

Een werknemer uitlenen aan een andere organisatie is niet zo maar iets. Dat verdient erkenning. Het Kadaster ontvangt eervolle vermelding.

Eervolle Vermelding

Het Kadaster is genomineerd door collega Wilfried Veldkamp. Wilfried is naast zijn werk al 21 jaar als militair inzetbaar voor Defensie en kan dit goed combineren. Samen met zijn manager Bert de Jong ontving hij op 14 november de eervolle Award. Naast het Kadaster zijn nog 24 andere organisaties genomineerd. Eerder hebben TNO en Sweco (Grontmij) deze award ontvangen.

Het Korps Nationale Reserve (Natres) bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied. De Natres bestaat uit ongeveer 3.000 reservisten. Zij vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie. 
Gemiddeld zijn Reservisten van de Natres 200 uur op jaarbasis bezig voor Defensie. Hierin inbegrepen zijn 120 uren opleiding en training in onder andere: wapenleer, schieten, ZiekenHulpKameradenHulp (EHBO), exercitie, verplaatsingen (gemotoriseerd en te voet). Eigenlijk alles wat ook een beroepsmilitair leert.