Participatiewet medewerkers: geen beperking, maar juist talent voor kwaliteit

Landmeetkundig werk moet bij het Kadaster van de hoogste kwaliteit zijn. Daarvoor zijn extra controles uitgevoerd door een team dat op basis van de Participatiewet is geworven. Het team bestaat voor een groot deel uit medewerkers met autisme. Want zij kunnen snel vergelijken én zeer accuraat werken.
Na het opmeten van een grens legt de landmeter de gegevens vast in een Relaas van bevindingen (een soort proces-verbaal van de grensaanwijzing). Uit steekproeven bleek de kwaliteit daarvan achter te blijven bij de gestelde kwaliteitsnormen. We hebben dit probleem aangepakt door de inzet van een team op basis van de Participatiewet. De mensen met autisme binnen dit team hebben een opvallend oog voor detail. Een ideale kwaliteit voor het opsporen van fouten. De landmeters moesten eerst wel wennen aan een controleur zonder kennis van het landmeetkundig product. Maar deze gedachte bleek niet te kloppen. Door de werkzaamheden op te knippen in kleine stappen is de controle eenvoudig. Inmiddels is iedereen om. De inzet van deze medewerkers is een is een ‘mes dat aan twee kanten snijdt’ en toepasbaar in veel organisaties!