Ellis Bergmeijer, assurance & risk officer

"Pionieren en iedereen erbij betrekken, daar haal ik mijn energie uit."

"Eind 2008 kwam ik in aanraking met het Kadaster, via de stichting waar ik destijds werkte. Ik raakte enthousiast en besloot er aan de slag te gaan. Eerst als adviseur, vervolgens als auditor en nu als Assurance & Risk Officer. In mijn huidige baan ontwikkel ik en adviseer ik over compliance en risicomanagement. Ik bekijk of we voldoen aan wet- en regelgeving en ik zorg voor monitoring en kwaliteitsbewaking."

Breed en boeiend

"Bij het Kadaster kunnen zich altijd en overal onverwachte gebeurtenissen voordoen. Samen met mijn collega’s helpen we de organisatie om onszelf beter voor te bereiden op deze risico’s en om passende maatregelen te nemen. Wat mij erg aanspreekt, is de brede strekking van het werk. Onder risicomanagement vallen niet alleen onderwerpen als integriteit en naleving wet- en regelgeving, maar ook bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging. Omdat ik met al deze zaken te maken krijg, kom ik in aanraking met alle directies en afdelingen. Dat maakt mijn baan iedere dag weer boeiend."