Ellis

"Eind 2008 kwam ik in aanraking met het Kadaster, via de stichting waar ik destijds werkte. Ik raakte enthousiast en besloot er aan de slag te gaan. Eerst als adviseur, vervolgens als auditor en nu als Assurance & Risk Officer. In mijn huidige baan ontwikkel ik en adviseer ik over compliance en risicomanagement. Ik bekijk of we voldoen aan wet- en regelgeving en ik zorg voor monitoring en kwaliteitsbewaking."

Pionieren in een nieuw werkveld

"Toen we in 2015 begonnen met Assurance & Risk was dit voor het Kadaster een relatief nieuw werkveld. Om mensen te betrekken, moet je pionieren. En dat is nou net waar ik mijn energie uit haal. Samen met collega’s volgde ik een master Risicomanagement aan de TU Twente om ons hierin verder te ontwikkelen. Dat vond ik zo ontzettend leuk en interessant dat ik daar nog een opleiding Certified Compliance Officer (COO) aan vast plakte. En raakte ik nog vertrouwder met mijn vakgebied."

Breed en boeiend

"Bij het Kadaster kunnen zich altijd en overal onverwachte gebeurtenissen voordoen. Samen met mijn collega’s helpen we de organisatie om onszelf beter voor te bereiden op deze risico’s en om passende maatregelen te nemen. Wat mij erg aanspreekt, is de brede strekking van het werk. Onder risicomanagement vallen niet alleen onderwerpen als integriteit en naleving wet- en regelgeving, maar ook bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging. Omdat ik met al deze zaken te maken krijg, kom ik in aanraking met alle directies en afdelingen. Dat maakt mijn baan iedere dag weer boeiend."

Lees ook de ervaringen van mijn collega's