Minister Schultz van Haegen bezoekt het Kadaster

Minister Schultz van Haegen bracht op 16 maart een bezoek aan het Kadaster. In Apeldoorn sprak zij over de Omgevingswet en maakte kennis met geo-informatie.
Na een welkomstwoord van bestuursvoorzitter Dorine Burmanje liet het Kadaster allereerst het belang zien van Fit for Purpose. Fit for Purpose beschrijft dat landadministratiesystemen in minder ontwikkelde landen moeten passen bij de behoeftes van de bewoners om hun relatie tot land vast te leggen. Er is dringende behoefte aan eenvoudige systemen.


Omgevingswet

Het Kadaster heeft de minister ook de laatste activiteiten laten zien die bijdragen aan het digitaliseren van de Omgevingswet. De minister was enthousiast over deze ontwikkelingen.

Maatschappelijke vraagstukken

De minister is bijgepraat over recent uitgevoerde onderzoeken waarbij het Kadaster zijn kennis en gegevens heeft ingezet bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ze heeft een aantal praktijkvoorbeelden gezien waaronder verstedelijking in de afgelopen 15 jaar, koopstarters op de woningmarkt en het belang van kennis over leegstand voor het maken van beleid voor ruimtelijke ordening. Ook is gesproken over de kennis die het Kadaster kan inbrengen voor ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en virtuele geleidelijnen.
 

Terugmeldsysteem BGT

Tot slot heeft het Kadaster een nieuwe ontwikkeling laten zien binnen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), namelijk het terugmeldsysteem dat met de scrummethode tot stand komt. Het Kadaster beheert de BGT in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.