Bestuur en Strategie

De directie Bestuur en Strategie heeft als doel het Kadaster zo te positioneren dat we onze afnemers en stakeholders optimaal kunnen bedienen. Dat doen we vanuit onze visie door ambities te realiseren. Daarmee zorgen we samen met de collega-directies dat onze informatie en diensten over ruimte en vastgoed breed toegankelijk en bruikbaar zijn en van gekende kwaliteit. Nu en in de toekomst en passend bij de behoeften van de maatschappij.

We positioneren het Kadaster in de wereld, de politiek en bij stakeholders. Daarvoor realiseren we de verbinding van bestuur tot medewerker, van beleid tot uitvoering en van buitenwereld tot binnenwereld. De directie bestaat uit de afdelingen: Bestuurszaken, Strategie & Beleid, Kadaster International, Communicatie en Juridische Services. De directie Bestuur & Strategie bestaat uit ongeveer 60 medewerkers.