Control en Financiën

De directie Control en Financiën is verantwoordelijk voor de overall control van de organisatie. Hieronder vallen onder meer Planning & Control, externe verslaggeving, risicomanagement, inkoopadvisering, financiële administratie en managementinformatie.

De directie heeft daarmee een kaderstellende en faciliterende rol ten behoeve van doelmatig en rechtmatig optreden door het Kadaster. Naast het dienstverlenende karakter van de directie wordt kaderstellend geopereerd, in nauw overleg met de overige directies. De directie bestaat uit de afdelingen: Planning & Control, Financieel Bedrijfskundige Services, Risicomanagement, Assurance & Risk, Inkoop Services en Informatiemanagement Services. De directie Control en Financiën bestaat uit ongeveer 60 medewerkers.