"Als Kadaster hebben we de beschikking over allerlei data over de woningmarkt, grondmarkt en verschillende andere ruimtelijke domeinen. Mijn afdeling gebruikt deze data om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en hierover advies te geven. Zo komen onderwerpen als woningmarkt, vergrijzing, detailhandel, (duurzame) energie en de agrarische grondmarkt regelmatig voorbij in onderzoeken voor gemeenten, ministeries, banken en adviesbureaus. 

Op dit moment ben ik vooral betrokken bij vraagstukken rondom nieuwbouw, een voorbeeld hiervan is hoe reageert de nieuwbouwproductie op de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt. Hiervoor zit ik met mensen van het CPB,  het ministerie van BZK en het CBS om tafel.  Het is echt een voorrecht om met de data van het Kadaster te kunnen werken. Data die waardevol zijn voor de maatschappij."