"We hebben binnen het Kadaster sinds 1924 ervaring met herverkaveling in het landelijk gebied. Sinds zo’n vijf jaar past het Kadaster deze kennis ook toe bij het aantrekkelijk maken van onze steden door overheden, burgers en ondernemers te begeleiden bij het ruilen van onroerend goed. Bijna iedere stad heeft bijvoorbeeld te maken met winkelleegstand. Door te ruilen kun je winkels concentreren en een herbestemming ontwikkelen voor de ruimte die over is. Dat levert een mooiere en vitalere stad op, waar ruimte beter gebruikt wordt.

Ik adviseer gemeentes, provincies, maar ook lokale bewoners bij het in gang zetten van dergelijke gewenste stedelijke ontwikkeling. Daarnaast help ik het Rijk mee bij het vormgeven van een wettelijke regeling voor het ruilen in de stad. Het is een heel dynamisch werkveld, waarbij je op veel plaatsen komt en veel mensen ontmoet. Ik vind het interessant om vanuit het Kadaster mee te helpen bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken en daarmee ook bij te dragen aan de rechtszekerheid voor een ieder in Nederland."

>> Lees ook de ervaringen van mijn collega's