Als bewaarder werk ik binnen het primaire proces van het Kadaster: het inschrijven van stukken en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster. Op die wijze waarborg ik de rechtszekerheid. Zo beoordeel ik complexe akten. Voldoen die aan de vereisten om ingeschreven te mogen worden in de Openbare Registers? Is degene die een pand verkoopt bijvoorbeeld wel de eigenaar?

Soms zijn er gebouwen met verschillende lagen, verschillende rechten. Dan overlegt een notaris vaak met een bewaarder: hoe moeten we die complexe akte opzetten? Wij zijn de laatste schakel in de keten van de overdracht van eigendom. Rechtszekerheid zorgt voor duidelijkheid. En dat is de basis van onze economie.

>> Lees ook de ervaringen van mijn collega's