Kernwaarden

Open, zeker en ambitie. Dat zijn de kernwaarden van het Kadaster; de doelen en idealen die het Kadaster als organisatie nastreeft. Deze kernwaarden geven richting aan ons handelen en maken het makkelijker om beslissingen te nemen. Zeker in een grote organisatie (met veel verschillende medewerkers, klanten en producten) is deze samenhang belangrijk.

Open

De kernwaarde ‘Open’ is verbonden met het gedrag van medewerkers, onze communicatie naar elkaar en onze klanten. Het betekent dat het Kadaster als organisatie transparant en toegankelijk wil zijn. Dit geldt ook voor het management. Ten opzichte van externe partijen staat het Kadaster voor een eerlijke en heldere samenwerking.

Zeker

De kernwaarde ‘Zeker’ heeft onder andere te maken met de uitvoering van de kerntaken van het Kadaster. Of je nu wilt weten of je schutting op de juiste plek staat of wat de beste route is voor een nieuwe weg. Onze gegevens bieden houvast en zekerheid. Omdat wij vinden dat klanten op ons moeten kunnen rekenen, staat kwaliteit bij onze producten en diensten voorop. Ook willen we als organisatie voorspelbaar zijn in waar we voor staan. ‘Zeker’ betekent ook het nakomen van afspraken met collega’s en het borgen van kennis voor de toekomst.

Ambitie

De kernwaarde ‘Ambitie’ heeft te maken met de toekomst van het Kadaster. Het Kadaster wil een toonaangevende organisatie zijn op het gebied van vastgoed- en geo-informatie. Ambitie betekent voor het Kadaster ook dat we onszelf en onze partners willen inspireren. En dat onze medewerkers hun talenten kunnen inzetten om vernieuwing te realiseren en mee te bewegen met wat de wereld van het Kadaster vraagt.