"Een van mijn traineeopdrachten was het samenstellen en managen van een controleteam om de kwaliteit van een landmeetkundig product te verbeteren. Ik kreeg de vrijheid om zelf te bepalen hoe ik dat wilde doen. Bij het controlewerk is oog voor detail en nauwkeurigheid erg belangrijk. Dat zijn specifieke talenten waar mensen met autisme over beschikken. Daarom heb ik gekozen voor een bijzondere samenstelling van het team. Drie van de zeven mensen uit mijn team hebben autisme. Een schitterende kans voor hen, maar zeker ook voor mij als teamleider. Het begeleiden van een team met die bijzondere samenstelling vereist vanuit mij heldere communicatie en een persoonlijke aanpak richting elk individu.

Ik heb veel tijd en energie in dit project gestopt en het resultaat mag er zijn. Dankzij ons werk is de kwaliteit van het product met 10% verbeterd. Mede door dit succes is het controleteam in een half jaar tijd gegroeid van zeven naar zestien mensen. Het Kadaster is een organisatie waar ontzettend veel mogelijk is en waar je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen succes. Ik heb me dankzij het traineeship, en ook dankzij deze opdracht, in een razend tempo ontwikkeld. Die kans gun ik iedereen!"

>> Lees ook de ervaring van trainee Daphne

Terug naar hoofdpagina