Organisatie

Midden in de samenleving en in verbinding met onze omgeving, dat kenmerkt het Kadaster. Een omgeving die verwacht dat we uitstekende service bieden. We borgen rechtszekerheid en vormen een informatieknooppunt in de geo-informatie. Onze informatieproducten en diensten zijn onmisbaar voor tal van maatschappelijke processen. 

Het Kadaster heeft de ambitie op nationaal en Europees niveau een sterk Kadaster te willen zijn door zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de publieke functie. Op basis van innovatie en kennis een leidende rol te spelen en mee te bewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Dit betekent dat het Kadaster de komende periode in het teken van veranderingen staat, waarbij doelgericht wordt ingezet op continuïteit, verbetering en vernieuwing. 

Zelfstandig bestuursorgaan

Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit betekent dat we onze taken zelfstandig uitvoeren. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven.

Onze organisatie is onderverdeeld in 6 directies:

Bestuur en strategie

De directie Bestuur en Strategie heeft als doel het Kadaster zo te positioneren dat we onze afnemers en stakeholders optimaal kunnen bedienen. Lees meer over deze directie op de pagina Bestuur en Strategie.

Landregistratie en Geografie

De directie Landregistratie en Geografie is onder andere verantwoordelijk voor het verwerken van akten en het inwinnen van grenzen. Lees meer over deze directie op de pagina Landregistratie en Geografie.

Geo- en Vastgoedinformatie en Advies

De directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies zorgt voor de verstrekking van betrouwbare geo-informatie aan burgers, overheden en bedrijven. Lees meer over deze directie op de pagina Geo- en Vastgoedinformatie en Advies.

Informatie Technologie

Kadaster IT is een onmisbare schakel in het realiseren van de Kadasterambities. Wij zijn een wendbare IT-organisatie die snel kan meebewegen op ontwikkelingen in onze omgeving. Zo zijn we betrokken bij innovaties als ‘3D, big/linked data en cloud’. Lees meer over deze directie op de pagina Informatie Technologie.

Organisatie en HRM

De directie Organisatie en Human Resource Management ondersteunt de Kadasterorganisatie om medewerkers in hun kracht te zetten in een inspirerende werkomgeving. Lees meer over deze directie op de pagina Organisatie en HRM.

Control en Financiën

De directie Control en Financiën is verantwoordelijk voor de overall control van de organisatie. Hieronder vallen onder meer planning & control, externe verslaggeving, risicomanagement, inkoopadvisering, financiële administratie en managementinformatie. Lees meer over deze directie op de pagina Control en Financiën.

Organogram

Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze website kadaster.nl en in ons online jaarverslag.