vacancyApplyPortlet.view.title.open

vacancyApplyPortlet.view.required.field.message
vacancyApplyPortlet.view.section.peronal
vacancyApplyPortlet.view.section.attachments
vacancyApplyPortlet.view.file.description 'pdf,doc,docx'
vacancyApplyPortlet.view.file.description 'pdf,doc,docx'
vacancyApplyPortlet.view.section.additional
Kadaster hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Kadaster en voor één jaar worden opgenomen in onze database.