Geo- en Vastgoedinformatie en Advies

De directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies zorgt voor de verstrekking van betrouwbare geo-informatie aan burgers, overheden en bedrijven. Het gaat hierbij om informatie uit onze eigen Basisregistraties Kadaster en Topografie, zoals de eigendoms- en hypotheekgegevens van gebouwen en de topografische basisbestanden van Nederland.
 
Daarnaast verzorgt de directie de informatieverstrekking namens andere overheden, zoals de ligging van ondergrondse kabels- en leidingen, adressen en gebouwen, ruimtelijke plannen en energielabels. Ook is de directie verantwoordelijk voor het bijhouden van het coƶrdinatensysteem voor plaatsbepaling in Nederland: het Rijksdriehoeksstelsel.
 
We ondersteunen afnemers bij het juist toepassen van alle gegevens en leveren maatwerk met GIS-technologie. Op projectbasis brengen we onze expertise in bij vraagstukken over natuur, milieu, infrastructuur en wonen. De directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies bestaat uit ongeveer 360 medewerkers.