Wie zijn wij

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in Nederland; waar ligt het, wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook registreren we de eigendom van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft.

Over het Kadaster 

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daarbij horen, zoals eigendom en hypotheek. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen? De gegevens van elke plek in Nederland zitten in onze basisregistraties. Daaruit verstrekken we elk jaar meer dan 26 miljoen informatieproducten. Onze gegevens bieden houvast bij het maken van keuzes. Of het nou gaat om de juiste ligging van perceelgrenzen, de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. De kaarten die we maken (ook in 3D) geven zicht op elke omgeving. Internationaal helpen we landen om registraties op te zetten. Een goede landregistratie is immers een voorwaarde voor economische groei. Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan, wij hebben geen winstoogmerk.

Groot en veelzijdig

Jaarlijks leveren onze 1.700 medewerkers ruim 26 miljoen informatieproducten aan uiteenlopende partijen als notarissen, financiële instellingen en particulieren. In onderstaand filmpje zie je in 3 minuten wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.