Wie zijn wij

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in Nederland; waar ligt het, wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook registreren we de eigendom van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft.

Geografische informatie

Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is. Bijvoorbeeld de topografische kaart, informatie over adressen en gebouwen en bestemmingsplannen. Veel van deze informatie is gratis. Verder treedt het Kadaster op als onafhankelijk adviseur bij ruimtelijke vraagstukken en ruilverkavelingen. Ook zijn we adviseur bij het opzetten van kadasters in ontwikkelingslanden.
 
Benieuwd wat herverkaveling inhoudt? De game Move a Lot geeft een goed beeld.

Groot en veelzijdig

Jaarlijks leveren onze 1.700 medewerkers ruim 20 miljoen informatieproducten aan uiteenlopende partijen als notarissen, financiële instellingen en particulieren. In onderstaand filmpje zie je in 3 minuten wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.