Maatschappelijke bijdrage

Maatschappelijk impact maken: draag je steentje bij

Bij het Kadaster dragen wij met ons dagelijks werk bij aan rechtszekerheid, in Nederland en daarbuiten. Wij worden hierbij geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen welke zijn opgesteld met als doel om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Benieuwd aan welke SDG’s het Kadaster bijdraagt en waarmee? Hieronder hebben we een aantal SDG's uitgewerkt met concrete voorbeelden.