Bas, afstudeerder & trainee

Afstuderen
Afgelopen half jaar heb ik mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd binnen de directie Data Governance & Vernieuwing (DGV). Gedurende die periode heb ik nauw samengewerkt met twee verschillende teams.

Mijn onderzoek
Het vraagstuk rondom mijn opdracht locatiebepaling appartementsrecht is ontstaan binnen team Onderzoek. Dat is ook waar ik voornamelijk heb samengewerkt om de wensen en kansen te formuleren naar een concreet vraagstuk met regelmatige terugkoppeling naar de stakeholders. Daarnaast heeft het Data Science team mij gedurende de opdracht inhoudelijke ondersteuning kunnen bieden om tot een mooi resultaat te komen.

Naast het feit dat ik ontzettend veel geleerd heb van een nieuw domein (rechtsgeldige geodata) en over de ruimtelijke ordening van Nederland, heb ik een kijkje mogen nemen in de keuken van een team waar aan concrete vragen uit de maatschappij een invulling wordt gegeven. Verder heb ik mee mogen denken bij verschillende lopende en komende projecten van zowel het Data Science team als andere studenten, die gelijktijdig bezig waren met een stage of afstudeeronderzoek. Door deze gevarieerde invulling van mijn afstudeerperiode heb ik niet alleen maar op mijn eigen 'eilandje' gezeten en voelde ik mij erg serieus genomen en betrokken bij de organisatie.

IT Traineeship
Mijn afstudeerperiode is zo goed bevallen dat ik graag mijn weg wilde vervolgen binnen het Kadaster. Echter, wetende hoeveel de organisatie doet vond ik het lastig om een voorkeur te geven aan een bepaalde tak of team van de organisatie. Solliciteren voor het IT Traineeship was daarom de meest logische vervolg route aangezien ik, naast alle persoonlijke en professionele ontwikkeling, gedurende de komende twee jaar de kans krijg om bij een verschillende teams aan te sluiten en mee te werken aan projecten waardoor ik aan het einde van mijn traineeship weet bij welk team ik graag mijn carrière voortzet.