Diversiteit

Het Kadaster streeft ernaar de diversiteit van de Nederlandse samenleving te weerspiegelen in het personeelsbeleid. Een verscheidenheid aan werknemers betekent immers ook een variatie aan talenten. Zo kunnen we zo goed mogelijk inspelen op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving.

Focus diversiteitsbeleid

De focus van ons diversiteitsbeleid is het verhogen van het aantal vrouwelijke medewerkers, medewerkers met een andere culturele achtergrond, medewerkers met een beperking en het vergroten van de diversiteit in leeftijd. Het diversiteitsbeleid van het Kadaster is een actief beleid waarin humor, lef en daadkracht centraal staan.

Vrouwen aan de top

Wat betreft de verhouding man-vrouw in de top, heeft het Kadaster in 2008 de overeenkomst Talent naar de Top ondertekend. Hiermee verplichten wij ons om de doorstroming van vrouwen naar leidinggevende posities in de top te stimuleren. Bij de start van het programma in 2008 waren er bij het Kadaster 16% vrouwelijke leidinggevenden. Inmiddels is dit meer dan 31%. In 2014 is onze organisatie genomineerd als toonaangevend voorbeeld. In 2014 kregen we de Work4Women-award uitgereikt door het tijdschrift Margriet als 'Goede werkgever voor vrouwelijk talent'. Ook ontvingen wij de Diamanten-award van de stichting Charter Talent naar de Top.

Op 31 december 2017 was 31% van de leidinggevenden in de top vrouw en 32% van alle leidinggevenden vrouw.

Medewerkers met een beperking

We willen graag een aantrekkelijke werkgever zijn voor alle mensen in de Nederlandse samenleving. Ook als dat wat meer van ons vraagt. In 2014 hebben we de prijs ‘Beste Baas van de Geleidehondenbaas’ gewonnen. Het Kadaster is hiervoor voorgedragen door een van onze eigen medewerkers. Ook werken we samen met diverse organisaties als AutiTalent en Emma at Work om medewerkers met een beperking in te zetten. Vanuit de Participatiewet zijn er begin 2017 zestien medewerkers met een beperking bij ons aan de slag. Omdat we willen dat zij zich welkom voelen bij het Kadaster, is de toegankelijkheid van alle Kadastervestigingen getoetst. De uitkomst was positief. De Kadastergebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met een beperking.

Leeftijd en andere culturen

Diversiteit in leeftijd en in culturen is ook een van onze speerpunten. Hier houden wij bij de werving van personeel rekening mee. In 2016 zijn we gestart met het derde traineeship, waar 7 net afgestudeerde trainees aan deelnemen. Ook is er aandacht voor samenwerking. Kennis en begrip van de verschillen en overeenkomsten van deze generaties en culturen vinden we belangrijk en daar zetten we hoog op in.